top of page

אחזקות

חברת פורום שתיל בע"מ מספקת שירותי גינון ואחזקה לעיריות, מועצות מקומיות ואזוריות ומוסדות חינוך על שטח כולל של כ 4,000 דונם

לצורך ביצוע העבודות מעסיקה חברת פורום שתיל מנהלי עבודה מיומנים ומוכשרים. החברה מחזיקה צוות בעל הסמכות מקצועיות בגינון (ג-1, ג-2), הדברה, השקיה, גיזום והסדרי תנועה.

המטרות העומדות לעיני החברה וצוותי העובדים אותם היא מעסיקה הינן אחזקת הגינון לשביעות רצון מזמין העבודה, שמירת רמת הגינון הקיימת ואו העלאת רמת התחזוקה, שמירה על נוף אסתטי ונעים לעין וכן פתרון בעיות בטיחותיות הנובעות מאופי הגינון הקיים

 

 :להלן רשימת דוגמאות חלקית למספר נושאים בהם מטפלת החברה

טיפול במדשאות

השקיית הדשא על פי לוח ההפעלה התואם לעונה, לסוג הדשא ולהוראות נציבות המים. בדיקת תקינות לחץ ההפעלה במערכות ותקינות אביזרי המטרה וטפטוף כיסוח דשא באופן סדיר במשך כל השנה שנקבע לכל זן בהתאם

· טיפול קפדני וסדיר בשולי הדשא כך שיהיו ישרים ומעוגלים על פי קו המדשאה. טיפולים בשולי המדשאות מתבצעים באמצעים מכניים או באמצעות ריסוסים  דילול מדשאות פעמיים בשנה ואיוורור המדשאות לפי הצורך , אחזקת דשא נקי מעשביה, מחלות ומזיקים , טיפול בעצים השקייה סדירה בהתאם לאזור הגיאוגרפי, סוג וגודל העץ עיבוד הקרקע על מנת למנוע ולדכא עשביה ופתיחת הקרקע לחדירת מים ואוויר 

גיזום מקצועי לכל זן בעונה המתאימה על מנת לעצב את הנוף על פי מטרת השימוש בגן הרמה ודילול נוף למניעת שברים ולהחדרת אור ואוויר, הורדת ענפים מסוכנים למבנים ולשלד העץ  תמיכה וקשירת עצים צעירים ומבוגרים על מנת לקבל גזע ישר וחזק

דישון וזיבול עם חומרים בעלי תו תקן ישראלי בהתאם לעונה וסוג הקרקע , טיפול בשיחים, ורדים ועונתיים

השקיית שיחים סדירה במשך כל העונות ובהתאם, בדיקת מערכת טפטוף ואחזקת מערכת תקינה , עיבוד הקרקע, הדברת עשבים ומזיקים

גיזום שיחים וורדים לצורך שמירה על צורתם, שיפור פריחה וחידוש צמחים דישון וזיבול שיחים להשגת צמחיה בריאה, פריחה נאה וצבע ירוק.

הגנת הצומח והשלמת חוסרים לשמירת נוף נאה בפארקים החלפת עונתיים פעמיים בשנה או לפי דרישת מזמין העבודה.

 

טיפול בדומם

  • טיפול ואחזקת מדרכות ושבילים מכל סוג שהוא, מתקני משחק, רהוט גן, מתקני ברזל, ברזיות, מערכות ניקוז, ארגזי חול ומסלעות

  • ביקורת שוטפת של כל המתקנים והאלמנטים בגן ובדיקת תקינותם

  • החלפת חלקים פגומים או שבורים וצביעתם טיפול במערכות השקייה

  • אחזקת מערכות השקייה כולל טיפול בכל האביזרים ממקור אספקת המים, כולל כל הצינורות והאביזרים הדרושים להשקיית הגן בצורה מושלמת

  • אחזקת מערכות השקייה עירוניות ממוחשבות

 :רשימת עיריות ומועצות בהן פועלת פורום שתיל כחברת הביצוע , ההקמה והאחזקה 

עיריית חיפה

עיריית קריית גת

עיריית גבעתיים

עיריית מודיעין.

עירית אור עקיבא.

עיריית אשדוד

עיריית הוד השרון

עיריית באר שבע

עיריית אילת

עיריית אשקלון

עיריית נתיבות

עירית נתניה

עיריית טבריה.

חברת חשמל

עיריית שדרות

עיריית ראשון לציון

מועצה אזורית שפיר

עיריית פתח תקוה

עיריית בת ים.

אחזקה של כביש 6 נתיבי ישראל מחוז דרום וצפון.

 

ערבה תיכונה

הקמה של המרחב הגנים במרחב הציבורי במלון בראשית מצפה רמון.

 

מועצות מקומיות 

 

קצרין / קדימה צורן / חריש / מזכרת בתיה /  מרכז שפירא / גן יבנה/ אורנית /  באר יעקב

bottom of page